بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (آلترناریا)

لکه موجی گوجه فرنگی یا Target Spot به دلیل اینکه خیلی زود خود را نشان می دهد به Early Blight نیز مشهور است و به ساقه، برگ و میوه در هر مرحله حمله می کند و خسارت آن روی ارقام زودرس گوجه فرنگی در جنوب ایران شدید است. این بیماری علاوه بر گوجه فرنگی به سیب زمینی و بادمجان و نیز میوه مرکبات پس از برداشت حمله می کند. از علایم این بیماری بر روی ساقه لکه های قهوه ای با حاشیه زرد رنگ و روی میوه در محل اتصال به ساقه لکه های قهوه ای تیره یا سیاه می باشد.

چرخه بیماری واپیدمیولوژی:

این قارچ از سالی به سال دیگر به صورت ریسه و کونیدیوم در بذر و بقایای گیاهی باقی می ماند. آلودگی اولیه به وسیله ریسه ها و کونیدیوم های باقی مانده در خاک و بقایا صورت می گیرد و گیاه جوان را آلوده می کند و آلودگی ثانویه به وسیله کونیدیوم های تازه تولید شده که با باد جا به جا می شوند بر روی ساقه، برگ و میوه ایجاد می شود.

این قارچ به رطوبت نسبی بالا و هوای معتدل تا گرم برای فعالیت نیاز دارد. رطوبت نسبی به وسیله شبنم صبح گاهی یا آب آبیاری تامین می شود و کنیدیوم ها در حضور رطوبت با توجه به دما بین ۴۵ دقیقه تا ۲ ساعت جوانه می زنند.

علایم بیماری:

اگر ساقه گیاه جوان در اولین مراحل رشد آلوده شود باعث از پا افتادگی (Damping off) می شود. ولی اگر بوته رشد کند و سپس آلوده شود لکه های سیاه روی ساقه و لکه های قهوه ای با حاشیه زرد روی برگ ایجاد می شود که در اثر مواد سمی ترشح شده از قارچ است که جلوتر از خود قارچ حرکت می کند و به سلول های اطراف نفوذ می کند.

بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (آلترناریا)

درون لکه ها دوایر هم مرکزی ایجاد می شود که حالت موجی دارند و در اثر فعالیت متناوب قارچ به وجود می آیند این لکه ها گاه قسمت زیادی از برگ را گرفته و سپس خشک شده و می ریزند و در محل ریزش سوراخ هایی ایجاد می کند و در آلودگی های شدید برگ ها ریزش می کنند و علاوه بر کاهش فتوسنتز باعث آفتاب سوختگی میوه ها به خصوص در آخر فصل می گردد در محل اتصال میوه به ساقه یا در محل زخم روی میوه ها لکه سفت و سیاهی ایجاد می شود. یکی از اثرات آلودگی میوه ها آلودگی بذر است که اگر بذر آلوده کاشته شود در مرحله اولیه رشد باعث از پا افتادگی گیاهچه می شود.

مراحل کنترل بیماری:

  • استفاده از بذر سالم یا ضدعفونی شده.
  • شخم عمیق بعد از برداشت محصول و جمع آوری بقایای گیاهی.
  • تناوب زراعی به مدت دو سال با محصولاتی مثل غلات. (در تناوب به هیچ وجه نباید از سیب زمینی استفاده کرد)
  • استفاده از قارچکش هایی مثل زینب، مانب، مانکوزب و کلروتالونیل.

نکات مهم:

  • بر اثر مصرف بیش از حد و بی مورد سموم شیمیایی سالانه بیش از دو میلیون نفر «مسموم» و متجاوز از ۲۲۰ هزار نفر در جهان جان خود را از دست می دهند.
  • با شناخت آفات، بیماری ها و علف های هرز و کنترل منطقی آن ها با همکاری کارشناسان کشاورزی از مصرف بی مورد سموم شیمیایی پرهیز نماییم.
منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
نشانی وبسایت