بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار از مناطق مختلف کشور در انواع درختان هسته دار از جمله آلو، بادام، زردآلو، هلو، گیلاس و … گزارش شده است. این بیماری باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول و مرگ درختان هسته دار می گردد. معمولا درختان جوان و درختانی که تحت شرایط نامطلوب رشد می کنند نسبت به درختان مسن و درختانی که در شرایط بهینه رشد می کنند، به این بیماری حساس تر هستند.
 • درختان میوه هسته دار
 • عامل بیماری در استان کرمان
 • علایم بیماری شانکر
 • پیشگیری و مبارزه با بیماری شانکر
  • تهیه نهال سالم
  • اعمال مدیریت مناسب
  • عملیات هرس
  • تراشیدن زخم های روی تنه
  • سمپاشی
 • طرز تهیه مخلوط بردو

درختان میوه هسته دار

سطح زیر کشت انواع هسته دارها از جمله بادام، آلبالو، گیلاس، گوجه، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو و شلیل در استان کرمان بیش از ۷۲۹۸ هکتار بوده که نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال و درآمد برای باغداران دارد. باغات این محصول در مناطق مختلف استان شامل بافت، بردسیر، زرند، سیرجان، شهربابک، کرمان (ماهان)، کوهبنان و … وجود دارد. در سال های اخیر در درختان هسته دار در استان کرمان علایمی مانند بروز شانکر (زخم) و ترشح صمغ دیده می شود که باعث زوال درخت شده و به تدریج با پیشرفت بیماری نهایتا منجر به خشک شدن درختان هسته دار می گردد.

همچنین در برخی باغ ها، در ابتدای فصل رشد، جوانه ها پس از باز شدن خشک می شوند و مقداری صمغ در محل آن ها ترشح می شود. این بیماری باعث کاهش محصول، ضعف و نهایتا خشک شدن درختان آلوده می گردد. بر اساس بررسی های انجام شده این علایم مربوط به بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار می باشد. با انجام اقدامات مدیریتی، انجام هرس به صورت صحیح و سم پاشی به موقع امکان کنترل بیماری، کاهش خسارت و افزایش محصول در سطح اقتصادی وجود دارد.

عامل بیماری در استان کرمان

عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان کرمان باکتری Pseudomoans syringae pv. syringae می باشد. باکتری عامل بیماری در پوست بافت های بیمار در حاشیه شانکرها، در جوانه های به ظاهر سالم و یا در سیستم آوندی گیاه زمستان گذرانی می کند. شیوع بیماری اغلب با دوره طولانی سرما و هوای مرطوب توام با سرمازدگی دیر رس بهاره همراه است.

در بهار به خصوص در شرایط سرد و مرطوب باکتری تکثیر شده و از محل های زمستان گذرانی خارج و از طریق باد و باران در باغ پراکنده می شود. باکتری ها عمدتا از طریق زخم های هرس و نواحی آسیب دیده از سرمازدگی در پاییز و زمستان و همچنین در زمان ریزش برگ ها در پاییز زمانی که زخم های محل ریزش برگ ها تازه هستند وارد گیاه می شوند.

پس از عفونت، باکتری تکثیر شده و اگر به جوانه های جانبی برسد باعث مرگ جوانه می شود. شانکرها به تدریج در محل جوانه های آلوده ایجاد می شوند. شانکرها در زمستان گسترش کمی داشته اما دوباره در بهار با فعالیت باکتری گسترش یافته و شانکرهای ایجاد شده نرم و اسفنجی همراه با ترشح صمغ هستند.

علایم بیماری شانکر

علایم بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار در استان کرمان در ابتدا به صورت شانکرهای کوچک همراه با ترشح کمی صمغ روی شاخه های جوان و قدیمی دیده می شود.

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

با گذشت زمان شانکرها از نظر اندازه و تعداد، در نقاط مختلف گیاه توسعه می یابد و ترشح صمغ نیز زیاد می شود. به طوری که در برخی موارد کل درخت را فرا می گیرد. در زیر پوست در محل شانکر بافت گیاه قهوه ای می شود و شانکر توسعه می یابد. بوی ترشیدگی نیز از شانکرها استشمام می شود. در برخی موارد جوانه های آلوده در ابتدای فصل قهوه ای شده اغلب با صمغ پوشانده می شود.

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

به تدریج در طی فصل، شاخه های آلوده خشک می شوند این خشکیدگی در درختان ضعیف سریع تر رخ می دهد.

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

با گسترش بیماری در نهایت کل درخت خشک می شود. با توجه به اینکه باکتری عامل بیماری به ریشه صدمه نمی زند در صورت صدمه ندیدن ریشه به دلیل عدم فعالیت قسمت های هوایی و تغذیه نامناسب، پاجوش ها رشد می نمایند.

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

عامل بیماری در بعضی مواقع میوه های سبز و برگ ها را نیز آلوده می کند، و روی میوه لکه های کوچک، قهوه ای تا سیاه و آب سوخته که باعث بدشکلی میوه می شود مشاهده می گردد. همچنین لکه های کوچکی به قطر ۲ تا ۴ میلی متر در اوایل بهار روی برگ های آلوده دیده می شود. این لکه ها اغلب دارای حاشیه زرد هستند. البته لازم به ذکر است به دلیل کمبود رطوبت علایم روی برگ و میوه در استان کرمان به ندرت دیده می شود.

پیشگیری و مبارزه با بیماری شانکر

۱. تهیه نهال سالم:

شانکر باکتریایی درختان هسته دار توانایی ایجاد آلودگی در تمام مراحل زندگی درختان هسته دار را دارد، بنابراین امکان بروز آلودگی در نهالستان هایی که اصول لازم در زمینه تهیه نهال سالم در آن ها رعایت نمی شود وجود دارد. بر این اساس به منظور تهیه نهال سالم خرید نهال از مراکز دارای گواهی معتبر و برچسب انجام شود. ضروری است اکیدا از خرید نهال فاقد برچسب از تولیدکنندگان متفرقه و توزیع کنندگان نامعتبر در کنار خیابان ها خودداری شود.

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

۲. اعمال مدیریت مناسب:

به طور کلی عوامل خسارت زا از جمله بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار در درختانی که ضعیف هستند خسارت گسترده و شدیدتری ایجاد می نماید. بنابراین مشاوره با کارشناسان مربوطه و اعمال مدیریت صحیح در خصوص تغذیه مناسب و کوددهی براساس نتایج آزمایشات خاک و برگ، آبیاری مناسب و کافی در باغات بر اساس نیاز آبی درخت، مبارزه به موقع با سایر آفات و بیماری ها و انجام عملیات هرس مناسب به میزان زیاد در کاهش خسارت بیماری موثر است. همچنین درختان خشک شده، بریده و سوزانده شوند.

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

۳. عملیات هرس:

کلیه عملیات هرس شاخه ها باید در زمستان که تراکم باکتری کمتر است انجام شود. هرس شاخه ها در مواقعی که بارندگی وجود ندارد و قبل از سم پاشی انجام گردد. شاخ های آلوده به بیماری که با ترشح صمغ مشخص هستند حدود ۱۰ سانتی متر پایین تر از آخرین محل آلودگی، هرس و سوزانده شوند. در کلیه موارد بلافاصله پس از انجام هرس محل زخم های هرس با چسب باغبانی پوشانده شود. وسایل هرس را با محلول وایتکس موجود در بازار که با نه حجم آب رقیق شده است ضدعفونی نمایید.

شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

۴. تراشیدن زخم های روی تنه:

ابتدا چاقوی پیوند و وسایل هرس را با محلول وایتکس موجود در بازار که با نه حجم آب رقیق شده است ضدعفونی نمایید. تراشیدن زخم های موجود روی تنه و شاخه های قطور که زیر محل ترشح صمغ قرار دارد با چاقوی پیوند تمیز و ضدعفونی شده انجام شود. تراشیدن زخم ها تا رسیدن به بافت سالم و برداشته شدن تمام بافت های قهوه ای و بیمار ادامه یابد محل زخم هرس با مخلوط بردو چهاردرصد پوشانده شود.

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

شانکرباکتریایی درختان میوه هسته دار

۵. سمپاشی:

ضروری است درختان هسته دار در دو نوبت یکی در پاییز بعد از ریختن برگ ها و دیگری بسته به شرایط محیطی در زمستان و یا بهار قبل از تورم جوانه ها محلول پاشی شوند. محلول پاشی با استفاده از مخلوط بردو یک درصد و یا اکسی کلرورمس یا بردوفیکس سه در هزار انجام شود.

طرز تهیه مخلوط بردو

برای تهیه یک هزار لیتر از مخلوط بردو چهار درصد، مقدار چهل کیلوگرم سولفات مس را در دویست لیتر آب در ظرف پلاستیکی یا استیل حل نمایید (در صورتی که از آب گرم استفاده شود حل شدن راحت تر انجام می شود) سپس چهل کیلوگرم آهک را با مقدار کمی آب خیس کرده و در ظرف دیگری ریخته و ضمن هم زدن حجم آن را با افزودن آب به هشتصد لیتر برسانید. ضمن بهم زدن، محلول سولفات مس را به آرامی روی دوغاب آهک اضافه کرده و پس از دو دقیقه هم خوردن ترکیب بردو آماده مصرف است.

نکته:

کاربرد مهم مخلوط بردو این است که باید به صورت تازه مورد استفاده قرار گیرد و مقدار مورد نیاز از این مخلوط با توجه به تعداد درختان تهیه گردیده و در همان روز مصرف شود. هم چنین پس از اتمام سم پاشی مخزن، سم پاش و سایر قسمت ها کاملا شسته شود.

منابع

 • سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
نشانی وبسایت

قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت

براي وبلاگ زراعت